Klimaatadaptief bouwen gaat over maatregelen aan gebouwen en in de openbare ruimte om beter om te kunnen gaan met hevige neerslag, overstromingen, droogte, hitte, bodemdaling en (als meekoppelthema) het verbeteren van de biodiversiteit.

Hielke Bos deed met een team vanuit Deloitte Real Estate een verkenning naar financiële instrumenten voor klimaatadaptief bouwen in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, en in samenwerking met haar ca. 50 partners in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.

Na een verkennend rapport uit mei 2020 volgde een pilotfase, waarin de werking en haalbaarheid van de instrumenten nader is onderzocht in vijf gebiedsontwikkelingsprojecten. Recentelijk zijn de geleerde lessen uit de pilotfase beschikbaar gekomen voor een breed publiek. Op 1 april presenteert Hielke de bevindingen en lessen.

Irmine van der Geest (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) is de tweede spreker op 1 april. Ook zij gaat – vanuit een andere invalshoek – kort in op de financiering van klimaatadaptief bouwen. Vanuit de EU worden er steeds meer eisen gesteld aan de risico’s die beleggers mogen lopen, en mede om die reden zullen er meer klimaatadaptieve maatregelen getroffen moeten worden in nieuwbouwprojecten.

Het KAN Lunchcafé vindt plaats op 1 april van 13:00 tot 14:00, uiteraard online.

Aanmelden voor het KAN Lunchcafé over financiering van klimaatadaptieve nieuwbouw

 

Praktische informatie

Voor wie: Professionals werkzaam bij bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, (landschaps-)architecten en stedenbouwkundige bureaus op zoek naar kennis en inspiratie op het gebied van klimaatadaptief bouwen met de natuur.

Het KAN Lunch Cafe vindt plaats op iedere eerste donderdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Noteer de data vast in je agenda en houd de KAN-website in de gaten voor het programma.

Donderdag 6 mei
Donderdag 3 juni

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie