Tot nu toe wordt natuurinclusief bouwen vooral gezien als manier om de biodiversiteit in de gebouwde omgeving te helpen herstellen. En ja, de natuur is goed voor onze gezondheid. Dat wordt echter wel heel letterlijk als we gaan kijken naar de bacteriën in en op ons. Marco van Es van stichting Bac2nature laat zien dat er een onlosmakelijk verband is tussen microben om ons heen en die in ons lichaam. En hoe biodiverser onze leefomgeving, des te diverser de microben in ons. Deze microbiele diversiteit blijkt essentieel voor een  veerkrachtige gezondheid.

Coen van Rooyen gaat in het KAN Café in gesprek met Marco van Es. Hoe onderbouwt hij dit? En wat betekent dit voor onze bouwpraktijk; onze leefomgeving en onze woningen?

Het wordt een KAN Café vol verrassende nieuwe inzichten, op donderdag 11 april van 13:00 tot 14:00 uur. Je kunt je hiernaast aanmelden.

https://bac2nature.org/bac2nature-domeinen/ voor: white papers en infographics over microbieel gezonde steden (Bac2theCity), gebouwen (Bac2building) en speeltuinen (Bac2play).

https://magazine.biind.nl/biind-digitaal-magazine-natuurinclusief-bouwen-2023/natuurinclusief-bouwen-ook-goed-voor-de-inwendige-mens

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie