Op donderdag 9 maart van 13.00 tot 14.00 uur is Jelle de Jong te gast in ons digitale KAN Café. Jelle is algemeen directeur van IVN (Instituut voor Natuureducatie). De organisatie telt ruim 150 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen.

Het zaadje voor het KAN Platform is door Jelle gezaaid: hij benaderde de NEPROM in 2019 om meer met natuurinclusief bouwen te gaan doen. Hij wil de natuur terugbrengen in de harten van de mensen en bijdragen aan een gezonde leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan. Jelle is initiatiefnemer van Werklandschappen van de Toekomst waardoor met steun van het Nationaal Groeifonds uiteindelijk 1.000 bedrijventerreinen groen en klimaatbestendig zullen worden. Hij is ook nauw betrokken bij het programma Gezonde Buurten waar wordt gewerkt aan een ‘nieuw normaal’ voor een groene gezonde buurt met betrokkenheid van bewoners.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie