Het Jaarcongres van 2 december 2021 is bij deze verplaatst naar donderdag 14 april 2022.

Van wie is de ruimte in Nederland? Het lijkt een simpele vraag maar met de klimaatveranderingen in het vooruitzicht, de ambitie om CO2-uitstoot vergaand te beperken en Nederland verder te verduurzamen, ontstaat een ingewikkeld speelveld van claims op de beschikbare ruimte in Nederland. De traditionele ruimteverdeling staat onder druk. Creatieve nieuwe inzichten gevraagd!

Vele producten en diensten leggen een claim op de ruimte in Nederland: de voedselproductie, transport en personenvervoer, energievoorziening, recreatie, publieke voorzieningen en natuurlijk ook woningbouw. En dan moet er nog ruimte gecreëerd worden voor de verduurzaming van Nederland.

Als we met elkaar kiezen voor reductie van de CO2-uitstoot, impliceert die keuze ook een akkoord op herverdeling van de beschikbare ruimte. Windmolens, zonnepanelen en andere energie-opwekcentrales moeten immers ergens een plek krijgen. Daar zit de landbouw of woningbouw niet op te wachten. Maar ons bosrijke groen mag ook geen andere functie krijgen. Met de huidige bevolkingsgroei (en voedselproductie) en toenemende klimaatambities, wordt het zaak orde en prioritering aan te brengen.

Grote opgaven vragen om rigoureuze keuzes en lef. We moeten grens- en sectoroverschrijdend gaan denken.

Daar gaan we tijdens het jaarcongres onder leiding van Sander Schimmelpenninck een aanzet toe geven. Doet u mee? Met medewerking van onder meer Adriaan Geuze, West8, Caroline van der Plas, BoerBurgerBeweging, Jac Vries, VBM Ontwikkeling, Daan Schut, Chief Transition Officer bij Alliander en Bas Haring, filosoof, wetenschapper, auteur, programmamaker.

  • Donderdag 14 april 2022
  • Locatie volgt
  • Ontvangst jaarcongres 13.30 uur
  • Aanvang programma 14.00 uur
  • Aanvang aansluitend walking diner: 18.15 uur
Aankomende events

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie