Alleen voor leden

Gróte gevolgen voor toekomstige belanghebbenden die bij de rechter tegen een bestemmingsplan willen opkomen! Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee bijzondere uitspraken gedaan die grote gevolgen kunnen hebben voor de rechten van belanghebbenden en de projectontwikkelaar. Daarover organiseren we op donderdag 24 juni 2021 van 9:00 tot 10:00 een Flits Webinar.

Op donderdag 24 juni 2021 van 9:00 tot 10:00 praat Reimer Helder van Houthoff de leden van WoningBouwersNL in een uurtje bij over deze ontwikkelingen. Wat verandert er in de beroepsfase? Welke besluiten zijn hier in gevaar? Wat kan je doen als initiatiefnemer om hierop te anticiperen?

Meld je hier aan!

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken gedaan met grote gevolgen voor belanghebbenden die bij de rechter tegen een bestemmingsplan op willen komen. Een interactief webinar, waarin ook uitgebreid ingegaan kan worden op vragen vanuit de leden.

Het Varkens in Nood-arrest: wat is er aan de hand?

Door een serie uitspraken van de laatste maanden, door de Raad van State en het EU Hof van Justitie, verandert een belangrijk onderdeel van ons bestuursrecht ingrijpend. Kort samengevat gaat het om drie dingen:

  • Belanghebbenden hoeven niet langer eerst een zienswijze in te dienen om in beroep te mogen gaan tegen bij de bestuursrechter.
  • Daarnaast mogen belanghebbenden bij de rechter het hele besluit aanvechten, ook als zij in de voorfase slechts over een gedeelte van het besluit zienswijzen hebben ingediend.
  • Daarnaast kunnen in sommige gevallen nu ook niet-belanghebbenden in beroep tegen een omgevingsbesluit bij de bestuursrechter.

Hoe dit allemaal zit, wat hierdoor verandert en of je er iets aan kan doen? Dat behandelen we allemaal tijdens het Flits Webinar: ‘Iedereen belanghebbende?’

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie