Alleen voor leden

“Gelijke kansen bij de aankoop van grond?”

Gróte gevolgen voor iedereen die één op één grond koopt van de gemeente! Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een bijzondere uitspraak gedaan die grote gevolgen heeft voor iedereen die grond koopt, wil kopen of heeft gekocht van de gemeente. Daarover organiseren we op donderdag 24 februari 2022 van 9:00 tot 10:00 een Flits Webinar.

Op donderdag 24 februari 2022 van 9:00 tot 10:00 praat mr. Jan Frans de Groot van Houthoff de leden van WoningBouwersNL in een uurtje bij over deze ontwikkelingen. Wat verandert er bij de aankoop van grond? Welke contracten zijn hier in gevaar? Wat kan je doen als marktpartij om hierop te anticiperen?

Een interactief webinar, waarin ook uitgebreid ingegaan kan worden op vragen vanuit de leden.

Het Didam-arrest: wat is er aan de hand?

Door een recente uitspraak van de Hoge Raad is er veel gewijzigd in de manier waarop gemeenten grond mogen verkopen aan marktpartijen.

  • Als een gemeente dat een onroerende zaak wil verkopen, dan moet zij volgens de Hoge Raad gelegenheid bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak.
  • Dat hoeft niet als er te verwachten is dat die gegadigden er niet zijn;
  • Om dat te verzekeren gebiedt de Hoge Raad dat de gemeente openheid moet geven over de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria.

Hoe dit allemaal zit, wat hierdoor verandert en of je er iets aan kan doen? Dat behandelen we allemaal tijdens het Flits Webinar: ‘De gevolgen van het Didam-Arrest voor WoningBouwers’

Heb je specifieke vragen die je zeker beantwoord wil hebben tijdens dit webinar? Stel deze vragen dan alvast vooraf via Coen@woningbouwersnl.nl, dan zorgen we ervoor dat je vraag wordt meegenomen in het webinar!

Houthoff advocaten heeft alvast een Q&A opgesteld met veel gestelde vragen over het Didam-arrest. Dit document is te vinden via https://www.houthoff.com/insights/News/QA-Arrest-Didam.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie