Na de succesvolle ‘fabriekstour’ organiseert NVB als partner van de Vernieuwingsagenda samen met Platform31 en Aedes een “wijkentour” voor professionals uit de corporatie- en bouwsector. Het doel is om kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen. 

Waarom deelnemen?

Wanneer je deelneemt aan de wijkentour kom je meer te weten over de wijkaanpak, de samenwerking tussen partijen en het proces. Om kennis te maken met het resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen bezoek je een verduurzamingsproject.

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’ Na het projectbezoek kijken de deelnemers hoe ze de projectvoorbeelden kunnen toepassen in de praktijk. Alle deelnemers kijken samen naar kansen en belemmeringen die in de eigen situatie worden gezien. Welke gemeenten/wijken lopen voorop, wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Welke rol spelen woningcorporaties, bouwers, netbedrijven et cetera. Hoe worden bewoners, huurders en particuliere eigenaren, betrokken? Hoe is de aanpak georganiseerd?

Vijf wijken

Vanaf het najaar van 2019 starten we met een wijkentour van vijf ‘etappes’. Elke etappe is een bezoek aan een innovatie wijk. De bezoeken zijn op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur, waarbij vanaf 12.30 uur een eenvoudige lunch wordt aangeboden. Het programma van de eerste etappe in Zandweerd is bekend en daarvoor kun je je alvast aanmelden. Voor de andere etappes volgt dit zo spoedig mogelijk.

De gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn inmiddels bezig om de wijk Zandweerd te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk. De aanpak in Deventer heeft te maken met het renoveren en het verduurzamen van de bestaande sociale huurwoningen. Daarnaast wordt er op basis van de restwarmte van het waterschap Drents Overijsselse Delta een aansluiting gecreëerd op een duurzaam warmtenet. Tegelijkertijd worden in het project de kansen gepakt om te investeren in het verbeteren van de sociale structuur in de wijk, het verbeteren van de fysieke uitstraling van bebouwing en woonomgeving en het verlagen van de hittestress.

1. Zandweerd, Deventer: 28 november 2019

Het programma start bij de Rioolwaterzuivering van WDO Delta en wordt gevolgd door een bezoek aan de wijk Zandweerd. Je krijgt hier een rondleiding in een proefwoning. Aansluitend ga je in gesprek over de vraag: Wat betekent dit voor je? Hoe ga je hiermee thuis aan de slag?

2. Palenstein, Zoetermeer: januari 2020 (exacte datum en programma volgt)

3. ’t Ven, Eindhoven: februari 2020 (exacte datum en programma volgt)

4. maart 2020: te bezoeken wijk en datum volgt

5. april 2020: te bezoeken wijk en datum volgt

Wie

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie