Alleen voor leden

OVER DE VOORDELEN VAN MEER DIGITALISERING IN DE PROJECTONTWIKKELING

Digitalisering heeft de afgelopen decennia ons werk ingrijpend veranderd. Mede door digitalisering is de hoeveelheid data enorm toegenomen. Slimmer gebruik van nieuwe technieken en beschikbare data kan de processen in de vastgoedketen verbeteren en versnellen.

BPD gaat een stap verder en verkent de waarde van het werken met 3D-modellen vanaf de vroegste fase van gebiedsontwikkeling tot en met beheer en onderhoud van gebouwen. Door 3D-modellen en de bijbehorende data te delen met de betrokken partijen, wordt inzicht vergroot, waardoor er snellere besluitvorming en ontwikkeling plaats zullen vinden. Én deze versnelling is nodig om invulling te geven aan de grote vraag naar meer betaalbare woningen.

Erik van der Wal, BPD: “Wij denken dat digitalisering in onze keten en processen de sector gaat helpen deze ambitie (van meer betaalbare nieuwbouwwoningen) te realiseren. Ben je benieuwd hoe BPD hiernaar kijkt en hoe we nu al vormgeven aan het realiseren van deze ambitie? Op 27 maart a.s. neemt BPD jullie mee in de waarde die we uit digitalisering in de keten kunnen halen”.   

Tijdens deze interactieve middag krijg je inzicht in de (on)mogelijkheden van digitaal ontwikkelen en digitaal samenwerken in de keten. Inclusief de mogelijkheid om zelf te experimenteren met gebruik van 3D-modellen in een praktijkcasus.

Deze sessie maakt onderdeel uit van de Opleiding projectontwikkeling Nieuwe Stijl maar staat ook eenmalig open voor een 10-tal vastgoedprofessionals van lidbedrijven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Schrijf je dus snel in!

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie