Op dondermiddag 23 november organiseren het KAN Platform, het SIGS-netwerk (Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkelingen) en Ecosysteem Stad-netwerk  gezamenlijk het congres ‘Natuur en water KAN in de stad’.

De stip op de horizon is helder. De stad van de toekomst heeft de groen- en wateropgaven geïntegreerd. De woningbouwopgave is gerealiseerd in een leefbare, natuurinclusieve en klimaatadaptieve omgeving. Dit vergezicht ziet er aanlokkelijk uit. De volgende vraag is: hoe komen we daar? Hoe kunnen we de biodiversiteit van de stad verbeteren en tegelijkertijd het woonplezier voor de menselijke inwoners vergroten? Hoe doen we dat op stad- en ontwikkellocatieniveau, en hoe maken we meteen de koppeling met klimaatadaptatie, dus hitte, droogte, extreme buien én drinkwatertekort? Wat kunnen nieuwe gebiedsontwikkelingen hieraan bijdragen?

Programma
We starten met twee key note sprekers:

Onno Dwars (CEO Ballast Nedam) schetst ons hoe hij de stad van de toekomst voor zich ziet, en hoe hij dit nu al in projecten realiseert.

Matthijs Schouten (natuurfilosoof en ecoloog) laat ons op een andere manier bewust worden van de natuur om ons heen. Natuur niet op afstand, maar als partner. Want natuur gaat over kwaliteit van leven. “Zonder dit inzicht is werken aan natuurinclusief bouwen, gefröbel in de marge.”

Vervolgens gaan we in meer dan 10 deelsessies de KAN opgaven van vandaag en morgen te lijf. Maak je keuze uit het ruime aanbod:

• Floris Boogaard (Hanzeschool Groningen/Deltares) vertelt over de laatste evidence-based inzichten voor een goede werking van wadi’s en raingardens.

• Rik van der Linden is Reclamemaker voor de Natuur en Verwonderaar. Als programma- en documentairemaker ken je hem wellicht van de serie GrijsGroen, uitgezonden op NPO2. We bekijken zijn nieuwste (korte) documentaire ‘Een wijk vol leven’ en gaan daarna met Rik én Niek Bosman van Blauwhoed in gesprek. Wat betekent het, als je de natuur als bondgenoot in je bouwproject meeneemt?

• Fred Booy (DS Landschapsarchitecten) vertelt over de lessen van Vertical, de natuurinclusieve gebiedsontwikkeling met hoogbouw in Sloterdijk Amsterdam. Een project van Heijmans dat nu deels is opgeleverd.

• Regenbuien opvangen van 40, 90 of 130 mm, hoe ontwerp je dat in een nieuwbouwwijk? Leer van de ervaringen in Arnhem Spoorzone Oost. Met Ronald Bos, (gemeente Arnhem) en Shannen Dill (Wageningen University & Research).

• Mathieu Schouten (landschapsarchitect groene metropoolregio Arnhem Nijmegen) over de lessen uit Waalsprong Nijmegen.

• Robbert Snep (WUR) deelt de meest recente inzichten uit SIGS, met een overzicht aan ‘evidence-based’ klimaat-maatregelen die daadwerkelijk biodiversiteit bevorderen. Van gebouw tot wijkniveau.

• Rens de Boer (BPD vertelt over de lessen die BPD trekt uit hun KAN-projecten tot nu toe.

• Jelle Hiemstra (WUR) vertelt over effectief klimaatgroen. Welke impact heeft dit op koeling? Hij geeft voorbeelden voor standaardsituaties in de stad. En Marc Ravesloot (WUR) vertelt welke (nieuwe) stadsbomen geschikt zijn voor de snel veranderende klimaatomstandigheden.

• Waterberging bij bomen in straten: wegen de investeringen op tegen de extra ecosysteemdiensten? Het antwoord is ja, weten Tara van Iersel (gemeente Rotterdam) en Joris Voeten (WUR).

• Even naar buiten! Wandelend gaan we op excursie naar het World Food Centre op 10 minuten afstand. Elmer Bronkhorst of Gonny Doornbos (van ontwikkelaar BPD) leidt ons rond en geeft een toelichting op de woningprojecten De Veluwse Proeftuin en de Gelderse Proeftuin. Deze projecten zijn de maat genomen met NL Greenlabel.

Na de deelsessies eindigen we plenair met een vraaggesprek, onder het motto: ”Je kunt er congressen mee vullen, maar ga het vooral meer doen in de praktijk”. Over ambities en uitvoering dus. Over beheerders vroegtijdig bij planvorming betrekken. Over andere manieren van beheren. Een vraaggesprek met Harwil de Jonge (directeur Heijmans Vastgoed), een stadsecoloog en een beheerder. Gespreksleider: Coen van Rooyen, directeur WoningbouwersNL.

Tijdschema
12.00 uur inloop

Plenair
13.00 uur Opening
13.15 uur key note spreker 1
13.35 uur key note spreker 2
13.55 uur Vragen uit de zaal voor beide sprekers
14.00 uur Wisselen van zaal

Deelsessies
14.10 uur Sessiereeks 1 (50 minuten) – keuze uit 5+ deelsessies.
15.00 uur Pauze
15.30 uur Sessiereeks 2 (50 minuten) – keuze uit 5+ deelsessies.
16.20 uur Naar plenaire zaal

Plenair
16.30 uur Vraaggesprek op podium en met de zaal
17.00 uur Inhoudelijke afsluiting, drankje
18.00 uur Einde

Bedoeld voor
Doelgroep voor dit congres zijn de sleutelspelers voor deze opgaven: KAN deelnemers (ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouwbedrijven, gemeenten), SIGS en ESS deelnemers (gemeenten, waterschappen, groenbeheerders), landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen en groensector.

Praktische informatie
Datum: donderdag 23 november van 12.30 uur tot 17.00 uur
Aanmelden via deze pagina
Kosten: deelname is gratis
Locatie: Mauritskazerne, Ede

Deelnemers aan KAN, SIGS en Ecosysteem Stad hebben voorrang, mochten er onvoldoende plaatsen zijn.

Preview documentaire ‘Een wijk vol leven’ van Rik van der Linden.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie