Graag nodigen wij u uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV)

De wereld om ons heen verandert en de bouw niet in de laatste plaats. Voor het NVB-bestuur is dit reden geweest om een strategische  toekomstverkenning te doen naar de eigen organisatie.

Ongetwijfeld heeft u al gemerkt dat het dienstenpakket van NVB recent stevig is uitgebreid en verder geprofessionaliseerd. Zoals tijdens de reguliere ledenvergadering van november vorig jaar al aan de orde kwam, is naast de bekende dienstverlening van NVB (zoals kennis- en (markt)informatievoorziening, belangenbehartiging en  studiebijeenkomsten) een paar nieuwe ‘loten’ aan ons product- en dienstenpallet toegevoegd.

Om dit alles mogelijk te maken, heeft het NVB-bureau de afgelopen maanden een vernieuwingsslag in gang gezet, waarbij nieuwe medewerkers zijn aangetrokken en helaas van anderen afscheid moest worden genomen.

Thans is NVB in een nieuwe en tweede fase van deze vernieuwingsslag gekomen. Dat wil zeggen het bestuur heeft gemeend ook zichzelf te (moeten) transformeren. De tijd is rijp voor vernieuwing en verjonging van het bestuur, met als onderdeel de invoering van een nieuw ‘professioneel’ (bezoldigd) voorzitterschap, zoals ook bij veel andere organisaties al gebruikelijk is. Meer informatie over deze te nemen stappen, vindt u in de aan u verzonden uitnodiging voor deze vergadering.

Als vereniging hecht NVB eraan de leden ook bij deze tweede fase van de vernieuwingsslag zorgvuldig te informeren en te betrekken.

Het gaat dan om zaken als:

  • bestuurlijke vernieuwing
  • profiel nieuwe voorzitter
  • statutenwijziging

Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV), 18 september 2017

Ons doel is om op de reguliere Ledenvergadering in november de nieuwe voorzitter te benoemen. Om dit mogelijk te maken willen wij op maandag 18 september 2017, een zogenaamde BALV houden, waar wij graag onze plannen nader aan u toelichten.

Wij hopen dat u er bij bent, eventueel in combinatie met het NVB Topdebat dat aansluitend zal plaatsvinden.

Na uw aanmelding ontvangt u de bijbehorende stukken.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie