Op 19 mei jongstleden vond de eerste bijeenkomst plaats waarbij marktpartijen en Provincie Overijssel de kansen en belemmeringen op de Overijsselse woningmarkt bespraken.

Gedeputeerde Van Haaf c.s., SER Overijssel en leden van NVB en Bouwend Nederland overlegden over onder meer de plancapaciteit van gemeenten en de rol die de Provincie kan of zou moeten spelen.

Op ieders verzoek die middag is besloten een vervolgbijeenkomst te organiseren voor onze leden in Overijssel op vrijdagmiddag 13 oktober aanstaande. Ook als u bij de eerste bijeenkomst in mei niet aanwezig kon zijn, bent u op 13 oktober van harte welkom.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie