Georganiseerd door provincie Utrecht, voor al onze leden in Midden Nederland

De provincie, gemeentes en waterschappen moeten aan de slag met de opgave ‘klimaatadaptieve bouw’. Zij willen afspraken maken hoe we onze gebouwde omgeving klimaatrobuust kunnen inrichten. En zij zien tegelijkertijd heel goed dat het verstandig is om deze afspraken samen met de ketenpartners uit de bouwketen te gaan bedenken en maken, zodat er straks geen verrassingen over en weer bestaan over wat er is afgesproken, waarom dat is afgesproken en wat we er precies mee bedoelen. En zij hechten aan input van de markt om altijd een check te hebben op de vraag of bepaalde doelen en ambities wel haalbaar en realiseerbaar zijn.

Kortom, we moeten het samen doen en daarom deze uitnodiging aan zowel overheden als marktpartijen om hier aan mee te doen. De provincie Utrecht neemt het initiatief om alle partijen bij elkaar te brengen. Alle ketenpartners worden uitgenodigd: gemeentes, waterschappen, de provincie, ontwikkelen bouwbedrijven, ontwikkelende bouwbedrijven, installateurs, groenondernemers en maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Meedoen

Wil je aan één of meerdere sessies meedoen, kun je je aanmelden bij Lotte Freeve (lotte@nflux.nl).

Programma en data

In januari starten een aantal kort op elkaar geprogrammeerde intensieve online ‘sprintsessies’ waarin de provincie de ambitie om in de regio Utrecht de gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten, gaat omzetten naar afspraken. De programmering van de sessies is als volgt:

-Dinsdag 19 januari van 13.00u – 17.00u: kick-off bijeenkomst. Hier leggen we het fundament voor de afspraken en de volgende bijeenkomsten.

Donderdag 21 januari van 13.00u – 17.00u: deze bijeenkomst richt zich op nieuwbouw-afspraken.

Dinsdag 26 januari van 09.00u – 13.00u: de eerste sessie over de bestaande gebouwde omgeving.

Donderdag 28 januari van 09.00u – 13.00u: de tweede sessie over de bestaande gebouwde omgeving. 

Woensdag 3 februari van 09.00u – 11.00u: de “striksessie” om de ‘oogst’ met elkaar te bespreken.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie