Cobouw: Minister eist geen openbare woningbouwplannen uit vrees voor grondspeculatie

Mooi artikel in de Cobouw, Minister De Jonge gaat provincies en gemeenten niet verplichten om hun bouwplannen openbaar te maken vanwege mogelijke speculatie met grond. Daarmee gaat de minister voorbij aan de oproep tot meer transparantie in plannen en locaties voor woningbouw vanuit de Tweede Kamer, woningbouwers en onderzoeksbureaus.

In het artikel komt ook Coen van Rooyen, algemeen directeur van WoningBouwersNL, aan het woord. Volgens hem valt het risico van hogere grondprijzen als gevolg van speculatie met grond mee wanneer bouwplannen openbaar worden gemaakt. “Speculatie maakt alleen dat deze waardestijging niet in de zakken van de eerdere eigenaar (bijvoorbeeld de boer) landt, maar gedeeltelijk ook in de zakken van iemand die op risico de grond van de vorige eigenaar (bijvoorbeeld de boer) heeft gekocht.”

Als er al een effect is van het publiceren van plannen, is het volgens Van Rooyen hooguit dat dit systeem grondspeculatie juist minder aantrekkelijk maakt. “Men kan er dan simpelweg minder winst mee maken. Die grondeigenaar zal zijn grond op dat moment niet meer voor een lage prijs willen verkopen, maar wacht ongetwijfeld dan liever de echte bestemmingswijziging af.”

Woningbouwplannen toegankelijk

In februari riep de motie Geurts de regering nog op naar aanleiding van onderzoek door Cobouw en Follow the Money om alle woningbouwplannen toegankelijk te publiceren in 2022. Minister De Jonge deelde in maart wel zijn plannen voor het aanwijzen van zeven grote ontwikkellocaties en het toewijzen van lokale prestatieafspraken, maar niet in hoeverre planlocaties openbaar gemaakt moeten worden.

“Openbaarheid van plannen leidt zonder twijfel tot snellere realisatie van woningen,” zegt Van Rooyen. Op dit moment is een aanzienlijk deel van de geplande woningen, of plancapaciteit, die volgens overheden ‘hard’ is in werkelijkheid zacht.

“Doordat dit echter niet openbaar is, wordt het voor marktpartijen heel lastig om weerwoord te bieden aan de opmerking dat ‘er geen locaties meer bij hoeven’” zegt van Rooyen. Bij meer transparantie hierover zouden woningbouwers volgens hem bijvoorbeeld makkelijker aan de bel kunnen trekken al er lang geen beweging zit in een bepaald dossier.

Lees het hele artikel op de site van Cobouw.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie