De Bouwcoalitie (WoningBouwersNL, Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVM, en Vereniging Eigen Huis) voelt grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de verstedelijkingsopgave van Nederland. Uit zorgen voor de inzet die nodig is om het woningtekort op te lossen, schrijft de Bouwcoalitie een brief aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. “Wij willen ons er met onze leden voor inzetten om te komen tot een meer continue ontwikkel- en bouwstroom”. De bovengenoemde partijen willen de verstedelijkingsopgave tot een succes te maken. 

Door de oververhitte woningmarkt worden er weinig betaalbare woningen gebouwd. Cijfers uit de Monitor Nieuwe Woningen wijzen uit dat minder dan 2% van de nieuwbouw geprijsd is onder de € 261.000. Op veel binnenstedelijke transformatielocaties is het realiseren van betaalbare kwalitatieve woningen extreem moeilijk. Terwijl het juist die locaties zijn waar de focus vanuit de overheden op ligt. Dat werpt de vraag op: wie borgt dat het te realiseren aanbod ook daadwerkelijk aansluit bij de vraag? 

Continue bouwstroom en industrieel bouwen 

Om de woningbouwproductie te vergroten en te versnellen moet de bouw innoveren en moet op grotere schaal gebruik worden gemaakt van industrieel bouwen. Door van ‘bouwen’ ‘produceren en assembleren’ te maken, kan de bouw bijdragen aan betaalbare, gevarieerde en snel gerealiseerde woningen van zeer hoge kwaliteit. Industrieel bouwen vergt grote inspanningen van de bouwsector, maar ook van opdrachtgevers, afnemers en overheden. Om de businesscase voor de benodigde investeringen rond te krijgen is schaal en continuïteit nodig. Dit kan door de vraag te bundelen en een continue bouwstroom te stimuleren. De overheid kan hierbij een rol spelen, door zich uit te spreken over deze verandering en deze te faciliteren, en een achtervangconstructie op te tuigen voor mogelijke toekomstige vraaguitval.

Verhogen bovengrens ‘verkoop onder voorwaarden’ 

Veel gemeenten wensen dat bij nieuwbouwprojecten betaalbare koopwoningen worden ontwikkeld voor starters. In veel gevallen zijn de marktwaarde en de realisatiekosten echter hoger dan de door de gemeente gestelde maximumprijs voor deze woningen. Met verkoop onder voorwaarden konden projectontwikkelaars voorheen voldoen aan de gemeentelijke wensen. Ook het product ‘Koopstart’ is gebonden aan deze grens. De in het besluit genoemde bovengrens van € 240.000 was hierbij in het verleden geen belemmering. Maar inmiddels knelt deze grens en belemmert het gemeenten in hun mogelijkheden om betaalbare koopwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad. 

Premie-A nieuwe stijl: Koopstartfonds 

We pleiten voor een nationaal Koopstart-programma met als doel jaarlijks 10.000 nieuwbouwwoningen verspreid over het land met een prijs onder de NHG-grens op de markt te zetten. Op deze woningen wordt aan koopstarters met een nader te bepalen maximaal inkomen een korting van 20% op de marktconforme VON-prijs van de woningen verstrekt. De verkoopprijs met korting blijft onder de NHG-grens. De korting wordt verstrekt uit een Koopstartfonds dat gevuld wordt door het Rijk, de gemeente en de ontwikkelaar. De verstrekte korting wordt bij verkoop op termijn door de koopstarters teruggestort in het Koopstartfonds met een aandeel in de waardeontwikkeling. 

Versnelling locaties door verbetering woningbouwplanning 

In de afgelopen periode is de plancapaciteit voor woningen in de meeste regio’s opgehoogd naar 130% van de vraag. Nu is het van belang dat provincie en Rijk meer grip krijgen op de doorloop van (zachte) plancapaciteit naar harde plannen en realisatie. Wij pleiten er daarnaast voor om de investeringen in woningbouwlocaties die in de komende jaren plaatsvinden, op te nemen in de uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie. 

Capaciteit bij gemeenten 

Belangrijk is dat locaties snel in kaart worden gebracht om de ambities tot uitvoering te kunnen brengen. Van belang is ook dat de Taskforce die de realisatie van RVV-woningen moet aanjagen snel aan de slag kan om gemeenten, corporaties en andere partijen daarbij te helpen.

Gezamenlijke brief Bouwcoalitie tbv AO Bouwen 9 dec. 2020

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie