WoningBouwersNL Bijspijkersessies

Heb je de laatste studiebijeenkomst gemist of vind je dat jouw collega’s wel wat bijgespijkerd mogen worden op een aantal specifieke dossiers of actualiteiten? Verzamel dan een aantal collega’s en vraag een bijspijkersessie bij ons aan! De bijspijkersessies duren meestal een halve dag en kunnen zowel bij ons op kantoor in Voorburg worden georganiseerd als incompany op locatie.

Tijdens een WoningBouwersNL Bijspijkersessie word jouw bedrijf bijvoorbeeld bijgepraat over de nieuwe Omgevingswet en het vooruitlopen hierop, fiscaliteiten met betrekking tot de BTW overdrachtsbelasting en de grondexploitatie of de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Verschillende casus kunnen worden voorgelegd aan Coen van Rooyen (Algemeen directeur en Jurist WoningBouwersNL) en worden met elkaar besproken. Super efficiënt! Zo kan de organisatie meteen verder met de casus en wij kunnen op deze manier direct helpen bij concrete vragen uit de praktijk.

Bijspijkersessie aanvragen
Bijspijkersessies zijn exclusief voor WoningBouwersNL-lidbedrijven en kunnen worden aangevraagd via info@woningbouwersnl.nl of
070 – 386 02 04.