Al geruime tijd kampt Nederland met een fiks woningtekort en onbalans in vraag en aanbod van koop- en huurwoningen. Daar komt binnen afzienbare tijd geen verbetering in, zegt een aantal experts in VASTGOED. Zij doen een dringende oproep aan gemeenten en provincies om de teugels van binnenstedelijk bouwen te laten vieren. “We redden het niet om 80% van de gewenste 75.000 woningen per jaar daar te bouwen.”

De BV Nederland leverde vorig jaar circa 65.000 woningen op, maar er zijn jaarlijks minstens 10.000 meer woningen nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. En dat is niet het enige probleem. Er is een schrijnend gebrek aan woningen waar behoefte aan is, zoals vrije sector huurwoningen voor de middeninkomens, éénouderwoningen en eengezinswoningen met een tuin in de stedelijke gebieden voor ouderen en (door)starters.

“Veel mensen willen niet in een appartement in de stad wonen”

VASTGOED laat diverse experts op de woningmarkt hun licht schijnen over het woningtekort en de effecten voor Nederland. Nico Rietdijk, directeur NVB:

“Binnensteden slibben echt dicht. Daardoor komt de leefbaarheid in gevaar. Het is een illusie om te denken dat je de gewenste groei van het aantal woningen in de komende jaren in de binnensteden kunt opvangen. Er zijn voldoende locaties voor woningbouw. Uit onderzoek van NVB blijkt dat 87% van Nederland bestaat uit agrarisch gebied en natuurgebieden en slechts 13% is bebouwd. Als we 70% van de nieuwe woningen buiten de stadsrand bouwen en 30% in de stad, dan houden we nog genoeg groene ruimte over. Let wel: veel mensen willen niet in een appartement in de stad wonen, maar betrekken het liefst een eengezinswoning met een tuin of groen om zich heen.”

Bron: https://www.vastgoedactueel.nl

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie