Vanaf eind 2020 zullen alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. Om dit mogelijk te maken heeft minister Ollongren (BZK) besloten dat de BENG-eisen van toepassing zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Dit schrijft zij in een brief die donderdag 7 december naar de Tweede Kamer is gestuurd. De marktpartijen in het Lente-akkoord, waaronder NVB, hebben waardering voor de duidelijkheid die de minister schept.

Ook geeft de brief helderheid over het traject de komende tijd. De haalbaarheid van de BENG-eisen wordt komend voorjaar getoetst via een kostenoptimaliteitsstudie, waarna de definitieve BENG-eisen in de loop van 2018 vastgesteld worden. Ook komt (vermoedelijk eind 2018) de nieuwe NVN bepalingsmethode voor de energieprestatie beschikbaar. Hier kan de markt vanaf dat moment mee aan de slag om definitief uit te rekenen hoe energiemaatregelen in BENG uitpakken.

De bepalingsmethode voor de energieprestatie zal tot aan de invoering van de nieuwe bepalingsmethode en de nieuwe BENG-eisen in 2020 ongewijzigd blijven. De inhoud van de recent gewijzigde NEN normen 7120 (energieprestatie van gebouwen) en 7125 (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau) zal zoveel mogelijk worden meegenomen in de nieuwe methode. De komende tijd zal – onder andere in samenwerking met het ZEN-platform – gewerkt worden aan de onderzoeken die leiden tot de definitieve BENG-eisen.

Niet in de brief genoemd is het traject voor overheidsgebouwen. Deze dienen per 1 januari 2019 al bij vergunningverlening aan de BENG-eisen te voldoen. Omdat de NVN voor BENG dan nog maar net gereed is, wordt voor overheidsgebouwen nog de NEN7120 als bepalingsmethode aangehouden.

Lees de volledige brief van minister Ollongren aan de Kamer

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie