Het Ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van het verzoek van WoningBouwersNL om het besluit te herzien, de beleidsregel uit 2014 recentelijk gewijzigd. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2023 in werking getreden.

In 2020 vroeg WoningBouwersNL de aandacht van staatssecretaris van Financiën, dhr. Vijlbrief, voor een probleem dat ontstond bij de toepassing van zijn beleidsregel ‘Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden’. WoningBouwersNL vroeg de staatssecretaris het besluit te herzien door zowel de in voorwaarde als de in voorwaarde bepaalde grens niet langer te fixeren op €240.000, maar deze te koppelen aan de grens voor sociale koopwoningen en/of aan de NHG-grens.

Vanaf 1 januari 2023 is de woningwaardegrens gelijkgesteld aan de woningwaardegrens die geldt voor de zogenoemde startersvrijstelling van artikel 15, eerste lid, onderdeel p, 4°, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer vóór aftrek van de koperskorting en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Lees hier de in 2020 verstuurde brief aan de staatssecretaris.

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie