NVB heeft samen met de Lente-akkoord partners Aedes, Bouwend Nederland en NEPROM op 29 november schriftelijk gereageerd op de aankondiging van minister Wiebes dat hij met ingang van 1 januari 2020 geen ISDE-bijdragen meer ter beschikking wil stellen voor nieuwbouw. Volgens de Lente-akkoord partners is de tijd tussen bekendmaking en invoering van de maatregel (slechts zes weken) veel te kort.

“Het wegvallen van deze subsidie per 1 januari 2020 zorgt voor onvoorziene meerkosten in vrijwel alle nu in ontwikkeling zijnde nieuwbouw woningbouwplannen met warmtepompen.” Dat stellen de Lente-akkoord partners in hun brief aan minister Wiebes. Zij reageren hiermee op de Kamerbrief van 12 november waarin de minister aankondigt dat de ISDE per 1 januari 2020 op een aantal punten zal wijzigen. “Het gaat daarbij om (…) het niet meer subsidiëren van investeringen in nieuwbouwwoningen waarvoor de gasaansluitplicht is komen te vervallen”, aldus de minister. De Lente-akkoord partners verzoeken de minister om nieuwbouw niet per 1 januari 2020 uit te sluiten van de ISDE subsidie.

Lees hier meer

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. De ISDE-regeling is voor:

  • particulieren
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak
Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie