Het amendement, ingediend door de Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Chris Stoffer (ChristenUnie), voor de oprichting van een nationaal doorbouwgarantiefonds is vandaag aangenomen door de Tweede Kamer. Met dit amendement wordt € 175 miljoen beschikbaar gesteld voor het oprichten van een nationaal doorbouwgarantiefonds. Met dit doorbouwgarantiefonds kunnen bouwprojecten die niet van de grond komen omdat er niet genoeg woningen verkocht zijn, toch doorgang vinden.

Het nieuws komt op een cruciaal moment, waarbij de bouwsector geconfronteerd wordt met uitdagingen en onzekerheden. De doorbouwgarantie is erop gericht het probleem van tijdelijke vraaguitval op te vangen. Voor de uitvoering van de doorbouwgarantie wordt een aparte stichting opgericht. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, geeft de stichting bij start bouw een afnamegarantie af voor de koopwoningen die op het moment van oplevering niet zijn verkocht. Door deze afnamegarantie heeft de ontwikkelaar de zekerheid dat deze koopwoningen bij start bouw zijn verkocht. De stichting koopt deze woningen op met een korting. Daarnaast is de ontwikkelaar de stichting een vergoeding verschuldigd voor het afgeven van de garantie. De afnamegarantie maakt het mogelijk dat de bouw kan starten. Gedurende de bouwperiode probeert de projectontwikkelaar de reeds onverkochte woningen (waarvoor de afnamegarantie is verleend) alsnog te verkopen. Idealiter resulteert dit alsnog in 100% verkoop waardoor de afnamegarantie onbenut blijft. Indien dit niet het geval is, worden de woningen die op moment van oplevering nog niet aan de markt zijn verkocht, afgenomen door de stichting.

WoningBouwersNL zet zich met de woningbouwcoalitie al een tijd in voor de komst van het doorbouwgarantiefonds en we zijn dan ook zeer tevreden dat de motie is aangenomen. Wij kijken uit naar de effectieve implementatie en het positieve effect op de bouwsector.

Zie ook het artikel op RTL-Nieuws en download hier het amendement

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie