Tijdens het Tweede Kamer debat over de bouwopgave op 28 november 2018 bleek dat meerdere partijen zich zorgen maken over de plancapaciteit. De roep om meer regie wordt steeds groter. Minister Ollongren erkent dat de bouwproductie vooralsnog achterblijft bij de beoogde 75.000 nieuwe woningen per jaar. Ze wil daarom komen tot afspraken met die regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is.

De druk op de woningmarkt verschilt sterk per woningmarktregio. De regio’s waar de meeste woningen moeten worden gebouwd en waar de bouwopgave het meest complex is zijn de metropoolregio Amsterdam, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de regio Utrecht, de regio Eindhoven en de stad Groningen. Minister Ollongren geeft aan in deze regio’s specifieke afspraken te maken over het versnellen en vergroten van de woningbouw. Voor de korte termijn op het gebied van mogelijke versnellingen van bouwlocaties en voor de langere termijn voor het borgen van de beschikbaarheid van voldoende plancapaciteit.

NVB is blij dat de minister gemeenten en bouwers op deze manier wil verbinden en waar nodig knelpunten weg kan nemen. Tegelijkertijd waarschuwt NVB om niet geforceerd te blijven duwen op dat aantal van 75.000 woningen. Nico Rietdijk (directeur NVB): “Hoe harder we blijven duwen, hoe groter het risico dat de bouwkosten nóg sneller oplopen dan de huidige 9 procent per jaar. Veel projecten zullen alleen al om die reden alsnog vastlopen. Vooral binnenstedelijke locaties zijn hier uiterst kwetsbaar voor.”

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie